Біологічні інокулянти Біотрінсік на соняшнику і кукурудзі. Чи вигідно застосовувати ?

2022 для України – рік війни, рік втрат. Війна драматично вплинула на економіку і сільське господарство країни. Порушено логістику й ціноутворення. Не зібрана кукурудза з полів – це недоотримані кошти на інвестиції в 2023 році.

Чи можливо компенсувати втрати? Так. Частково можливо, збільшивши врожай з тих самих площ.

Широкомасштабне застосування біологічних препаратів в світі, в тому числі активаторів споживання недоступних елементів живлення і стимуляторів розвитку рослин, — це вже сталий тренд. Завдяки специфічним інокулянтам, підвищується продуктивність сільськогосподарських культур та забезпечується виживання посівів в посушливі роки.

Компанія «Індіго Агрікалче», США, є одним із лідерів впровадження проєктів секвестрації вуглецю (зв’язування СО2) з атмосфери та розробки біологічних препаратів для збільшення врожайності сільськогосподарських культур у багатьох країнах світу.

В країнах Америки, Європи та Індії зареєстровано біологічні інокулянти компанії «Індіго» на зернових, бавовні, кукурудзі, соняшнику, сої, овочевих та технічних культурах. Також впроваджуються біологічні фунгіциди і нематициди.

В Україні зареєстровано 10 препаратів у формі водних суспензій (ВС) і сипучих порошків (ПС) на основі електростатичного тальку.

Принцип дії біологічних інокулянтів полягає у симбіозі рослин із корисними грибами і бактеріями. Мікроорганізми в процесі життєдіяльності синтезують та виділяють гормони росту, що покращують розвиток кореневої системи, формування врожаю, стійкість до посухи, а також ферменти, що трансформують і транспортують важкодоступні елементи живлення з ґрунту в рослини, збільшуючи врожай.

В Україні позитивний вплив продуктів компанії «Індіго» на врожайність доведено в масштабних порівняльних дослідах із застосуванням біологічних препаратів БІОТРІНСІК і180 ПС на соняшнику та БІОТРІНСІК і30 ПС на кукурудзі у2022 році.

В господарствах сипучі порошки наносились на насіння ручним дозатором безпосередньо в сівалках. Насіння також можна обробляти до сівби сухим способом (не змішуючи з розчинами) на насіннєвих заводах і мобільних протруювачах.

Біотрінсік і180 ПC, зареєстрований для застосування на соняшнику, розроблено в науковому центрі компанії «Індіго» на основі гриба Cladosporium tenuissimum. Конідії гриба в препараті перебувають у неактивному стані. Інокуляція соняшнику відбувається після сівби з появою проростків. Гриб проникає і розмножується в кореневій системі соняшника, і протягом вегетації культури споживає ліпіди і вуглеводи з виділенням через гіфи ферментів, які в ґрунті вступають у реакцію з важкодоступними сполуками N, P, K, Fe, в тому числі з органічними рештками рослин. Утворені хімічні комплекси транспортуються через гіфи гриба в рослину, збільшують кількість і масу коренів, формуючи додатковий урожай.  

Довше коріння рослин соняшника в посуху спроможне поглинати поживні речовини в ґрунтовому розчині з нижчих горизонтів, що стабілізує тургор рослин і підвищує їхню посухостійкість.

Також Cladosporium синтезує ферменти, які допомагають рослині в спеку за втрати вологи врівноважити осмотичний тиск і зменшити надлишок активних форм кисню в клітинах, запобігаючи пошкодженню тканин. Це допомагає рослині формувати врожай навіть в умовах нестачі вологи.

Необроблені рослини в посуху втрачають тургор, в них пригнічуються фізіологічні процеси, обмін речовин і фотосинтез, що призводить до зниження потенційного врожаю.

Фахівцями господарств, в яких проводили обробку насіння соняшника препаратом БІОТРІНСІК і180 ПС, обліковано приріст урожаю в різних кліматичних зонах із різним рівнем опадів у період вегетації.

В 2022 року відмічено тенденцію до суттєвого збільшення врожаю соняшника різних гібридів у разі обробки насіння БІОТРІНСІК і180 ПС у східних і західних областях України. Обліки врожайності проводили за результатами комп’ютерних даних комбайнів.

У 27 дослідах отримано суттєвий (100–370 кг/га) приріст урожаю. В деяких випадках різниця була в межах 30–60 кг/га. Так, не відбулося суттєвого збільшення врожаю у посівах на піщаних ґрунтах, де обмаль або відсутні елементи живлення для синтезу пластичних речовин. Незначний приріст порівняно з контролем був і на варіантах зі штучним поливом, де нивілювався вплив посухи. Така сама тенденція із врожайністю спостерігалася й у разі закладання дослідів на різних типах ґрунтів, а також на посівах, сильно уражених білою гниллю. На ці фактори слід звертати увагу за оцінки ефективності препаратів.

У східних областях урожайність соняшнику у варіантах із застосуванням БІОТРІНСІК і180 ПС становила від 2,15 до 4,39 т/га, а найбільша різниця з контролем відмічена в ТОВ «Царичанське» Дніпропетровської області (+324 кг/га!) та в ТОВ «Корсунівське» Полтавської області (+350 кг/га!). В середньому по дослідах додатковий урожай становив 239 кг/га, що еквівалентно 3490 грн/га (95 $/га). Закупівельна ціна соняшнику в січні 2023 року на елеваторах Полтавської області — в межах 14500 грн /т.

В західних областях урожайність соняшнику у варіантах із застосуванням БІОТРІСІК і180ПС становила від 2,09 до 2,8 т/га із середнім підвищенням 200 кг/га (+ 8,3 %). У ТОВ «Захід Агро Пром» (Рівненська область) отримали додатковий урожай у 370 кг/га, у ТОВ «Укрпромінвест-агро» (Вінницька область) — 390 кг/га!

Додатковий прибуток за умови закупівельної ціни в межах 400 $/т був від 70 до 95 $/га, в середньому — 80 $/га (2930 грн/га), що покриває вартість, наприклад захисту рослин. Окупність застосування — 1:5.

Випробування БІОТРІНСІК і30 ПС на кукурудзі в 2022 році проводили в 25 господарствах у шести областях України. Погодні умови, проблеми з логістикою, війна відклали збирання в багатьох господарствах на зимовий період.

БІОТРІНСІК і30 ПС — це біологічний інокулянт на основі бактерії Bacillus simplex. Бактерії з обробленого насіння проникають в кореневу систему кукурудзи, розмножуються і утворюють колонії. В процесі життєдіяльності, протягом вегетації культури, бактерії виділяють гормони росту (ауксини, гібереліни, цитокініни), які прискорюють поділ клітин, ріст кореневої системи, що дає змогу рослинам отримувати поживні речовини і вологу з нижчих горизонтів ґрунту. В посуху цим підтримується тургор рослин, фізіологічні процеси, забезпечується повноцінне запилення качанів.

За даними Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України в дослідах із БІОТРІНСІК і30 ПС на кукурудзі гібриду DKS 3420 середня кількість рядів у качанах становила на контролі 15,0, на варіанті з БІОТРІНСІК і30 ПС – 16,2; середня кількість зерен в ряду на контролі – 36,0, а в варіанті з БІОТРІНСІК і30 ПС – 38,8 штук. Урожайність кукурудзи в перерахунку на вологість 14 % на контролі – 9,06 т/га, на варіанті з БІОТРІНСІК і30 ПС – 9,54 т/га, Додатковий урожай – 0,48 т/га (НІР05 – 0,29).

Крім цього, Bacillus simplex виділяє органічні речовини, що перетворюють в ґрунті важкі для споживання рослинами форми P, K у доступні, а N — у сполуки аміаку, що стимулює ріст і фотосинтез рослин.

У західних областях України врожайність кукурудзи на БІОТРІНСІК і30 ПС була від 8,2 до 10,8 т/га, середній додатковий урожай + 255 кг, у грошовому виразі — від + 35 до +74 $/га, в середньому + 43 $/га за зниження закупівельної ціни в межах 168 $/т. Окупність в 2022 році на кукурудзі — 1:3.

Багаторічні дослідження доводять, що більша різниця в урожайності кукурудзи отримана в східних, більш посушливих областях. Тому обробка БІОТРІНСІК і30 ПС є запобіжником втрати врожаю у випадку посухи.

На продуктивність культи впливають абіотичні і біотичні фактори, в тому числі генетичний потенціал, погодні умови, різниця родючості ґрунтів. Слід зазначити, що врожайність у двох господарствах Вінницької області в варіанті була менша контролю. Але це більше виняток із тенденції зростання врожайності або вплив інших факторів.

На ефективність електростатичних порошків також впливає якість обробки насіння. Найкраща ефективність забезпечується у разі сухої обробки на насіннєвих заводах. За обробки в бункері сівалок слід використовувати ручний дозатор і змішати препарат з насінням на глибину 20–30 см вручну, або дриллю зі шнеком.

Біологічні препарати на основі електростатичного тальку покращують рівномірність посіву, не чутливі до сонячного випромінювання. Режим зберегання — 4…25 °С.

Компанія «Індіго Агрікалче» реалізує препарати БІОТРІНСІК через регіональних дистрибуторів.

Консультації щодо застосування:

Захід — Леонід Штурмаревич, 067 555 25 01,
Центр — Євген Надточий, 050 416 30 95,
Схід — Микола Кириленко, 098 007 85 85

Бажаємо скорішої Перемоги і високих прибутків!
Команда «Індіго Агрікалче Україна»

Дізнатися більше про препарати та компанію Indigo Агрікалче Україна за посиланням: www.indigoag.com.ua

 

Источник: www.propozitsiya.com

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *