Стимулятори росту зернових культур: пошук ефективних рішень для підвищення врожайності

У сучасних умовах сільськогосподарського виробництва вирішальне значення має пошук інноваційних методів та засобів для підвищення врожайності зернових культур. Одним із перспективних напрямів виконання цього завдання є використання стимуляторів росту рослин.

Під час вирощування зернових культур в Україні з’являється низка проблем, які впливають на врожайність та ефективність сільськогосподарського виробництва. Про це йдеться у повідомленні компанії DOLINA. 

Деякі з головних проблем у цьому контексті включають:

  • Кліматичні фактори: Україна перебуває в зоні переходу від помірного до континентального клімату, що може призводити до екстремальних погодних умов, таких як посухи, заморозки або зливи. Це може негативно впливати на врожайність зернових культур.
  • Недостатній рівень механізації: у сільському господарстві деякі селекційні та технологічні інновації не завжди швидко впроваджуються через високі витрати на сучасне обладнання та техніку. Недостатній рівень механізації може обмежувати ефективність вирощування зернових культур.
  • Проблеми з ринками збуту: фермери часто стикаються з проблемами збуту своєї продукції через низькі ціни на зерно, високі витрати на вирощування та конкуренцію на світовому ринку. Недостатній доступ до ефективних ринків може обмежувати прибутковість господарств.
  • Екологічні питання: використання хімічних добрив та пестицидів може мати негативний вплив на довкілля та здоров’я людей. Потрібно розвивати та впроваджувати екологічно безпечні методи вирощування.

Розв’язання цих проблем вимагає комплексного підходу, який включає сучасні технології, наукові дослідження, підтримку фермерів та впровадження сталих практик у сільське господарство.

GRAINLIPS® — спеціалізований стимулятор росту рослин зернових культур виробництва компанії DOLINA, належить до групи екзогенних стимуляторів, тобто синтетичних речовин, отриманих внаслідок органічного синтезу. Діючі речовини GRAINLIPS® беруть участь в обміні речовин та активізують процеси росту та розвитку, стимулюють формування нових органів рослин, позитивно впливають на ріст колосу та покращують його структуру завдяки збільшенню кількісних та вагових показників.

GRAINLIPS® підвищує вміст розчинних олігоцукрів у вузлах кущіння на 2-3%, які, залежно від наявності чи відсутності негативних температур та їх критичних значень (зворотні весняні приморозки), можуть змінювати свою приналежність, поступово перетворюючись на моноцукри. Так, складні цукри перетворюються на моноцукри, які є основним компонентом захисту від загибелі в період морозів, підвищуючи їх вміст до 20-25% у перерахунку на сухі речовини. За оптимальних погодних умов олігоцукри надалі використовуються рослиною як проміжні продукти фотосинтезу для синтезу високомолекулярних органічних сполук (білків, жирів, інших вуглеводів), які слугують будівельним матеріалом для репродуктивних органів, а саме під час формування колосу, а також витрачаються під час дихання.

Активний розвиток кореневої системи та збільшення її біомаси покращують режим мінерального живлення рослин та збільшують його площу, завдяки чому формується більша кількість колосових горбиків у відповідну фазу розвитку. Змінює архітектоніку колосу, а саме його довжину, тобто збільшує продуктивність через збільшення кількості колосків на 10-15%, що підвищує кількість та масу зерен з 1-го колоса.

Також підвищує масу 1000 зерен завдяки формуванню великого листкового апарату з високим фотосинтетичним потенціалом, який забезпечує зерно у період формування та наливу поживними речовинами та вмістом вуглеводів у стеблі, які переносяться до зерен у період дозрівання, а також збільшує кількість енергії, яка потрібна на процеси розвитку зародків та ендосперми зерен внаслідок перерозподілу асимілятів із листя і стебел у зерна, що достигають.

GRAINLIPS® застосовується на зернових колосових культурах у фази весняне кущення – початок виходу в трубку нормою 100 мл/га.

GRAINLIPS — це ваш партнер для досягнення високих урожаїв та стабільного успіху в агросекторі. Започаткуйте нову еру вирощування з GRAINLIPS — вашим ключем до процвітання та відмінних результатів завдяки збільшенню кількості та маси зерна.

Источник: www.agroportal.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *