Використання засобів захисту рослин в органічному землеробстві

Для боротьби зі шкідниками й хворобами дозволено використовувати обмежений асортимент засобів захисту рослин природного походження. Їх можна застосовувати тільки за обґрунтованої необхідності, коли всі нехімічні заходи не дають змоги уникнути високого рівня пошкодження рослин шкідливими організмами.

В країнах ЄС норми для захисту рослин в органічному виробництві визначає Постанова ради аграрних мініс­терств 2092/91/EWG «Про екологічне землеробство і відповідне позначення сільськогосподарських продуктів і продовольства». Перелік пестицидів як продуктів для захисту рослин у органічному землеробстві наведено із Додатку ІІ, частини В вищевказаної постанови ЄС.

Наведемо характеристику деяких препаратів, які найчастіше використовують у органічному землеробстві, та вимоги до їхнього застосування.

 

Препарати на основі міді широко використовують для захисту рослин, особливо садів, виноградників, овочевих культур. Сполуки міді стабільні в зовнішньому середовищі, беруть активну участь у колообігу речовин у природі. Мідь як мікроелемент входить до біохімічного складу рослин, організмів тварин і людини. Мідь у вигляді сульфату міді входить до складу багатьох препаратів. Сульфат міді — це безводна сіль у вигляді синіх кристалів, випускається у формі 98%-вого розчинного порошку.

Препарати міді випускають також у вигляді хлороксиду, хлориду та гідроксиду міді. Застосовують їх як фунгіциди контактної дії у вигляді 0,3–1,0%-вого водного розчину для обприскування рослин проти комплексу хвороб, за винятком борошнистої роси.

Препарати, що містять залізо: фосфат заліза (ортофосфат) та залізний купорос, — виробляють на основі природних мінералів. Застосовуються проти хвороб і шкідників саду. Залізним купоросом у вигляді 2–3%-вого розчину обприскують дерева і ґрунт під ними перед початком і після вегетації рослин. Препарати малотоксичні, безпечні для бджіл і інших корисних комах.

Препарати на основі алюмінію (алюмінієво-калієві квасці) — явля­ють собою подвійну сіль сірчанокислого калію і алюмінію. Зустрічаються в природі як соляний мінерал вулканічно-гірського походження. Це — білий кристалічний порошок, добре розчинний у воді та спирті. Алюмінієво-калієві квасці несумісні з дубильними речовинами (відварами трав), їдкими лугами, солями слабих кислот, солями свинцю та ртуті. За взаємодії квасців із білками останні випадають у осад, утворюючи альбумінати. Використовують алюмінієво-калієві квасці у вигляді 0,5–2,0%-вих водних розчинів для запобігання дозріванню бананів.

Препарати на основі кальцію. Полісульфід кальцію — це складне хімічне поєднання сірки з вапном (сірчано-вапняний відвар), рідина вишневого кольору. У своєму складі містить одну частину негашеного вапна (СаО), дві вагові частини меленої сірки та сімнадцять об’ємних частин води. Застосовують для захисту плодових дерев від хвороб (іржі, моніліозу, борошнистої роси, плямистостей листя) та шкідни­ків (гусениць молі, плодожерки, попелиці, медяниці, кліщів). Для обприскування дерев беруть 1%-вий розчин, яким обробляють рослини в період вегетації, та 5%-вий розчин (застосовують восени і рано навесні).

Препарати на основі калію. Перманганат калію (калій марганцевокислий — KMnO4)) — препарат виготовлений у вигляді темно-фіолетових ромбоподібних кристалів. Це практично найважливіша сіль марганцевої кислоти. Марганцевокислий калій є прекрасним підкислювачем та дезінфікуючим засобом. Використовують як протруйник насіння, цибулин, кореневищ рослин. Насіння для знезараження замочують в 1%-вому розчині (1 г марганцівки розвести в 100 мл води) на 20–30 хв із наступним промиванням насіння водою і підсушуванням до сипкого стану.

Калійні мила насичених жирних кислот (рідке мило). Це мило зеленого кольору, призначення якого — дезінфікувальний засіб. Отримують із обмилення рослинних олій. Це розчинна у воді мийна речовина, яка перебуває в рідкому або твердому стані, виготовлена шляхом поєднання жирних кислот, лугів, рослинних олій. Мильний розчин використовують у якості інсектициду проти попелиць та щитівок.

Препарати на основі сірки. Сірку випускають у формі 80–90%-вого змочуваного порошку, 70–75%-вої колоїдної сірки та меленої сірки.

Застосовують як контактний фунгіцид захисної дії та акарицид на багатьох сільськогосподарських культурах. Норма витрати змочуваного порошку становить 8–16 кг/га для обробки яблунь груш, слив; 9–12 кг/га — для обприскування виноградників; 4–6 кг/га — кавунів і динь; 2–4 кг/га — огірків. Норми витрати колоїдної сірки збільшують на 30% порівняно з використанням змочуваного порошку. Сірка колоїдна сумісна з більшістю фунгіцидів, окрім залізного купоросу й препаратів, що містять мінеральні олії та фосфорорганічні інсектициди. Робочий розчин готують шляхом поступового додавання води до препарату з безперервним перемішуванням до утворення однорідної суспензії. Робочий розчин слід готувати безпосередньо перед застосуванням і використовувати повністю в той самий день.

Препарати на основі олій. Парафінову олію отримують із нафти, озокериту та смол різного походження, що містять більшу або меншу кількість парафіну. Використовують як інсектицид і акарицид.

Мінеральні олії — продукти перегонки нафти (трансформаторна, солярна, індустріальна, веретенна, зелена). Препарати на основі мінеральних олій — це суміш метанових, нафтенових, ароматичних та інших сполук, біло-сірі емульсії, що добре змішуються із водою. Токсичність залежить від вміс­ту нафтенових кислот. Препарати міс­тять до 80% мінеральних олій. Застосовують їх як інсектоакарициди контактної дії проти зимуючих стадій шкідників методом обприскування стовбурів і гілок дерев рано навесні, до розпускання бруньок. Норма витрати — 40–80 л/га. Рекомендовано обприскувати яблуні, груші, сливи, вишні проти щитівок, кліщів, листовійок, попелиць, медяниці, молі (за температури не нижче як 4°С), а також виноград, аґрус, смородину та малину — проти комплексу зимуючих шкідни­ків. Можна використовувати також для знищення бур’янів.

Препарати на основі етилену. Етилен (СН2=СН2) — безбарвний газ зі слабким ефірним запахом. Це єдиний газоподібний регулятор росту рослин, який відносять до розряду фітогормонів. У дуже низьких концентраціях, порядку 0,001–0,1 мкл/л, він здатен гальмувати й змінювати характер росту рослин, прискорювати дозрівання плодів.

Етилен використовують для прискорення дозрівання плодів (помідорів, динь, апельсинів, мандаринів, лимонів, бананів), дефоліації рослин, зниження переджнивного опадання плодів, для зменшення міцності прикріплення пло­дів до материнських рослин, що полегшує механізоване збирання врожаю.

Для застосування в сільському господарстві застосовують зручні сполуки, які вивільняють зв’язаний етилен. Найбільшу активність щодо цього має Етрел (етефон, 2-хлоретилфосфонієва кислота). На основі етефону (етефон, 480 г/л) використовують регулятори росту Сеньйор Помідор, PK, Церон 480 SL, PK, Шетефон, PK.

Як бачимо, в органічному виробництві можна застосовувати досить велику кількість препаратів для захисту рослин від шкідливих організмів. Здебільшого — це продукти природного походження або синтезовані хімічним способом, які швидко розкладаються, без залишків у продукції рослинництва.

Звісно, в органічному виробництві прагнуть обходитися без будь-яких пестицидів. Проте, якщо в період вирощування продукції виникає загроза пошкодження її різними видами шкідливих організмів і є ризик втрати врожаю, то в такому разі слід застосовувати спеціально дозволені препарати.

 

 

В. Сергієнко, канд. с.-г. наук

Журнал «Пропозиція», №6, 2019 р.

 

Додаток. Пестициди — продукти для захисту рослин у органічному землеробстві (згідно з постановою (ЄЕС) № 2092/91 і перенесено ст. 16(3)(с) постанови (ЄС) №834/2007)

 

Речовини рослинного та тваринного походження

 

Азадирахтин, екстракт,

одержаний із Azadirachta indica (азадирахта індійська)

Інсектицид

Бджолиний віск

Застосовують під час обрізки плодових дерев

 

Желатин

Інсектицид

 

Гідролізовані білки

Атрактант, використовувати тільки за призначенням у поєднанні з іншими відповідними продуктами з цього переліку

 

Лецитин

Фунгіцид

 

Рослинні олії (наприклад, м’ятна, ялицева, кминна)

Інсектицид, акарицид, фунгіцид та інгібітор росту пагонів

 

Піретрини, отримані з Chrysanthemum cinerariaefolium

Інсектицид

 

Екстракт касії, отриманий з Quassia amara

Інсектицид, репелент

 

Ротенон, отриманий із видів Derris, Lonchocarpus і Terphrosia

Інсектицид

 

Мікроорганізми, які застосовують для біологічного контролю шкідників і хвороб

 

Мікроорганізми (бактерії, віруси й гриби)

Речовини, вироблені мікроорганізмами

 

Спіносад

Інсектицид

Використовують лише за умови вжиття заходів для зведення до мінімуму ризику для паразитоїдів і мінімізації ризику розвитку резистентності

Речовини для застосування у пастках і/або дозувальних пристроях

Діамонійфосфат

Атрактант (застосовують тільки у пастках)

 

Феромони

Атрактант призначений для порушення статевої поведінки шкідників (застосовують лише у пастках і дозувальних пристроях)

 

Піретроїди (лише дельтаметрин або лямбда- цигалотрин)

Інсектицид (використовують тільки у пастках зі специфічними атрактантами); лише проти Bactrocera olea і Ceratitis capitata Wied

 

Препарати для поверхневого внесення між культивованими рослинами

 

Фосфат заліза (ортофосфат заліза (ІІІ))

Засіб для знищення слимаків

Інші речовини, які традиційно використовують в органічному сільськогосподарському виробництві

Мідь у формі гідроксиду міді, оксихлориду міді, (трьохосновного) сульфату міді, закису міді, октаноату міді

Фунгіцид

Сумарне застосування — до 6 кг міді на гектар на рік

Для багаторічних культур країни-учасниці можуть, частково відступаючи від вимог попереднього абзацу, дозволяти перевищення максимальної кількості (6 кг міді на рік) за умови, що середня фактично використана кількість за п’ятирічний період, який складається з поточного року і чотирьох попередніх, не перевищує 6 кг

 

Етилен

Доведення до стану стиглості бананів, ківі та хурми східної; доведення до стану стиглості плодів цитрусових (лише як частина стратегії для запобігання пошкодженню цитрусових плодовою мушкою); індукція цвітіння ананаса; запобігання проростанню картоплі та цибулі

 

Калійні мила насичених жирних кислот (рідке мило)

Інсектицид проти попелиць, щитівок

 

Алюмінієво-калієві квасці (сульфат алюмінію) (Калініт)

Запобігання дозріванню бананів

 

Полісульфід кальцію

Фунгіцид, інсектицид, акарицид

 

Парафінова олія

Інсектицид, акарицид

 

Мінеральні олії

Інсектицид, фунгіцид

(тільки для плодових дерев, винограду, оливкових дерев і тропічних рослин, наприклад бананів)

 

Перманганат калію

Фунгіцид, бактерицид (тільки для фруктових, оливкових дерев і винограду)

 

Кварцовий пісок

Репелент

 

Сірка

Фунгіцид, акарицид, репелент

 

Інші речовини

Гідроксид кальцію

Фунгіцид

(тільки для фруктових дерев, у тому числі в розсадниках) для контролю Nectria galligena (рак яблуні)

 

Бікарбонат калію

Фунгіцид

 

Источник: www.propozitsiya.com

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *